Projekt

NAZIV PROJEKTA


Uređenje i opremanje Razvojno-inovacijskog centra (iNAVIS) u Šibeniku


Lokacija projekta

Republika Hrvatska, Šibensko-kninska županija, Grad Šibenik


Vrijeme ukupnog trajanja projekta

24 mjeseca (17.06.2014. - 16.06.2016.)


Odobren iznos financiranja iz EU

1.000.000 EUR


Odobren iznos financiranja iz EU kao postotak ukupnog projekta

78,53%

CILJEVI PROJEKTA

Opći ciljevi projekta

Doprinijeti razvoju i konkurentnosti malih i srednjih poduzeća u industrijskoj proizvodnji i razvoju finalnih proizvoda osnažujući tehnološke inovacije i transfer znanja.


Pozicionirati Šibensko-kninsku županiju kao regionalnog industrijskog lidera u području inovacija u sektoru lakih metala i pomorskim djelatnostima jačajući održiv gospodarski rast.

Specifični ciljevi projekta

Izgraditi (rekonstruirati) i opremiti inovativne istraživačke kapacitete za razvoj industrijskih proizvoda s naglaskom na industriju lakih metala, pomorske djelatnosti, te ostale povezane djelatnosti i proizvode u Šibensko-kninskoj županiji.


Razviti i ojačati suradnju između institucija za poticanje poduzetništva, znanstvenih i institucija za istraživanje i razvoj, visokoškolskih institucija i malih i srednjih poduzeća, umrežavanjem fizičkih, ljudskih i tehnoloških resursa.

Ciljne grupe

Institucije za poticanje poduzetništva (7 institucija sa preko 40 zaposlenih).


Mala i srednja poduzeća u sektoru lakih metala, primarno u proizvodnji aluminija i primjeni aluminijskih proizvoda u pomorskim djelatnostima (najmanje 20 u široj regiji).


Nezaposlene osobe u Šibensko-kninskoj županiji (najmanje 20).


Udruga inovatora “Faust Vrančić” iz Šibenika s preko 40 članova.

Krajnji korisnici

Jedinice lokalne i područne samouprave (Šibensko-kninska, Zadarska i Splitsko-dalmatinska županija).


Mala i srednja poduzeća i njihovi zaposlenici.


Lokalno stanovništvo u Šibensko-kninskoj županiji.


Mlade, obrazovane, nezaposlene osobe.

Glavne aktivnosti

Uređenje i opremanje 800 m2 prostora u istočnom krilu iNavis Centra.


Uspostavljanje institucionalne mreže za podršku malim i srednjim poduzećima.


Izgradnja institucionalne kapacitete za početnu fazu funkcioniranja Razvojno inovacijskog centra (iNavis).


Promocija usluga Razvojno inovacijskog centra i mogućnosti za prihvat ulaganja.