Partneri

Nositelj projekta


Javna ustanova Razvojna agencija Šibensko-kninske županije

Su-prijavitelji


Šibensko-kninska županija

Podrška u pripremi i provedbi promotivnih aktivnosti.
Financiranje dijela projektnih aktivnosti.


Grad Šibenik

Ustupanje prostora kojeg grad ima na korištenju.
Podrška u nabavnim aktivnostima.


Sveučilište u Splitu – Ured za transfer tehnologije

Transfer tehnologije prema malim i srednjim prerađivačkim tvrtkama.
Organizacija rada i specifikacija opreme za laboratorij i konstrukcijski biro.
Usavršavanje novozaposlenih djelatnika.
Organizacija studijskog putovanja.
Organizacija seminara za poduzetnike i predstavnike institucija za poticanje poduzetništva.

Suradnici


Cronomar d.o.o.(tvrtka u vlasništvu Norveške razvojne agencije SIVA)

Organizacija B2B (Business to Business) susreta norveških i hrvatskih tvrtki.
Podrška u plasmanu proizvoda na norveško tržište.


Hrvatska gospodarska komora

Identificiranje tvrtki - budućih korisnika usluga, suradnja s domaćim prerađivačkim tvrtkama.